071-5722 141
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn wij Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft advies en stemt in met zaken die de school aangaan

Een MR bestaat uit afgevaardigden van het onderwijzend personeel en ouders. Het doel van een MR is om inspraak te hebben bij het bestuur bij het maken van beslissingen over de school. Dit kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn over de wijze waarop het geld besteed wordt, onderwijskundige doelstellingen, beleid, schoolreglement en benodigde faciliteiten in en om de school. Op basisschool De Ley bestaat de MR uit vier leden; twee docenten en twee ouders. Op de foto ziet u van links naar rechts; Barbara (moeder van Annelief), Hadassa (juf groep 7), Anouk (moeder van Zeve, Jax, Vy) en Christine (juf groep 1/2a). De punten waarover wij vergaderen worden met de ouders gedeeld via SchouderCom.. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Ook u als ouder kunt punten onder de aandacht brengen. Dit kan door één van de MR leden aan te spreken maar het kan ook aan de groepsleerkracht van uw kind worden doorgegeven. Ook kunt u de MR via de mail bereiken door te mailen naar mr@bsdeley.nl

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Ley vindt u in ons MR-reglement.

MR De Ley 2019-2020

Op de volgende data zullen de MR vergaderingen plaatsvinden:

woensdagavond 28 oktober
woensdagavond 25 november
woensdagavond 13 januari
woensdagavond 3 maart
woensdagavond 7 april
woensdagavond 12 mei
woensdagavond 23 juni

Notulen van de vergadering verschijnen altijd pas een week na de vergadering omdat deze nog goedgekeurd moeten worden. 
23 september 2020 notulen
13 mei 2020 notulen
4 maart 2020 notulen
5 februari 2020 notulen
8 januari 2020 notulen

GMR bovenschools
SCOL heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van teamleden en ouders van diverse SCOL-scholen. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft. 

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.  

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This