071-5722 141
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn wij Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft advies en stemt in met zaken die de school aangaan

Een MR bestaat uit afgevaardigden van het onderwijzend personeel en ouders. Het doel van een MR is om inspraak te hebben bij het bestuur bij het maken van beslissingen over de school. Dit kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn over de wijze waarop het geld besteed wordt, onderwijskundige doelstellingen, beleid, schoolreglement en benodigde faciliteiten in en om de school. Op basisschool De Ley bestaat de MR uit vier leden; twee docenten en twee ouders. Op de foto ziet u van links naar rechts; Barbara (moeder van Annelief), Hadassa (juf groep 7), Anouk (moeder van Zeve, Jax, Vy) en Christine (juf groep 1/2a). De punten waarover wij vergaderen worden met de ouders gedeeld via SchouderCom en de nieuwsbrief; Nieuwskanaal De Ley. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Ook u als ouder kunt punten onder de aandacht brengen. Dit kan door één van de MR leden aan te spreken maar het kan ook aan de groepsleerkracht van uw kind worden doorgegeven. Ook kunt u de MR via de mail bereiken door te mailen naar mr@bsdeley.nl

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Ley vindt u in ons MR-reglement

MR De Ley 2019-2020

Op de volgende data zullen de MR vergaderingen plaatsvinden:
– 17 juni
– 7 juli (wanneer nodig)

Notulen van de vergadering verschijnen altijd pas na 2 vergaderingen. Tijdens de vergadering wordt de notulen geschreven, na de vergadering wordt de notulen verwerkt en in de volgende vergadering wordt de notulen goedgekeurd. Pas als de notulen zijn goedgekeurd worden deze op de website geplaatst.

13 mei 2020 notulen
4 maart 2020 notulen
5 februari 2020 notulen
8 januari 2020 notulen
11 december 2019 notulen
5 november 2019 notulen
9 oktober 2019 notulen
4 september 2019 notulen

GMR bovenschools
SCOL heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van teamleden en ouders van diverse SCOL-scholen. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft. 

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.  

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This