071-5722 141
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn wij Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft advies en stemt in met zaken die de school aangaan

Een MR bestaat uit afgevaardigden van het onderwijzend personeel en ouders. Het doel van een MR is om inspraak te hebben bij het bestuur bij het maken van beslissingen over de school. Dit kunnen bijvoorbeeld beslissingen zijn over de wijze waarop het geld besteed wordt, onderwijskundige doelstellingen, beleid, schoolreglement en benodigde faciliteiten in en om de school. Op basisschool De Ley bestaat de MR uit vijf leden; twee docenten en drie ouders. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Ook u als ouder kunt punten onder de aandacht brengen. Dit kan door één van de MR leden aan te spreken maar het kan ook aan de groepsleerkracht van uw kind worden doorgegeven. Ook kunt u de MR via de mail bereiken door te mailen naar mr@bsdeley.nl

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Ley vindt u in ons MR-reglement.

Van links naar rechts:
Choraima (moeder Kyra en Loïs), Hadassa (leerkracht groep 3), Karima (moeder Rayane en Ilyas), Anouk (moeder Zeve, Vy en Jax) en Christine (leerkracht groep 3), Marloes (leerkracht groep 7)

Op de volgende data zullen de MR vergaderingen plaatsvinden:

Woensdagavond van 19.00u – 20.30u
Woensdag 22 maart 
Woensdag 10 mei  
Woensdag 7 juni 


Notulen van de vergadering verschijnen altijd pas na een volgende vergadering omdat deze nog goedgekeurd moeten worden.
Notulen schooljaar 2022-2023
221123 MR vergadering 3
221013 MR vergadering 2
220831 MR vergadering 1

Notulen schooljaar 2021-2022
11 mei MR vergadering 6
23 maart MR vergadering 5
19 januari MR vergadering 4
24 november MR vergadering 3
6 oktober 2021 MR vergadering 2
8 september 2021 MR vergadering 1

Notulen schooljaar 2020-2021
23 juni notulen MR
12 mei notulen MR
14 april notulen MR vergadering
3 maart notulen MR
13 januari op woensdagavond (gecanceld ivm corona en avondklok)
25 november notulen MR vergadering
28 oktober notulen MR vergadering
23 september 2020 notulen
13 mei 2020 notulen
4 maart 2020 notulen
5 februari 2020 notulen
8 januari 2020 notulen

GMR bovenschools
SCOL heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van teamleden en ouders van diverse SCOL-scholen. Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft. 

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.  

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.