071-5722 141
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Schoolgids, regelingen & protocollen

Schoolgids, regelingen & protocollen

Schoolgids

In onze schoolgids staat alle belangrijke informatie over onze school. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent.
Schoolgids De Ley 2023 2024

Regelingen en protocollen

Hieronder vindt u een overzicht van onze reglementen die van belang zijn voor ouders en leerlingen.
Volgens de Wet op het primair onderwijs (PO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (VO) hebben scholen een klachtenregeling en een protocol seksuele intimidatie. Daarnaast is er wetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, die maakt dat onze organisatie een privacy reglement heeft opgesteld.

Schoolveiligheidsplan

Scholen hebben de plicht om zorg te dragen voor veiligheid op school. Sinds 1 januari 2006 zijn
scholen verplicht een veiligheidsplan op te stellen. In dit plan beschrijft de school hoe zij de sociale
en fysieke veiligheid in en rondom het schoolgebouw waarborgt en hoe deze onderwerpen worden
verankerd in de praktijk.

Er is zorgvuldig gestreefd naar een veiligheidsplan dat recht doet aan de veiligheid van basisschool De Ley
Zie hiervoor 231123 Sociaal Veiligheidsprotocol

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Hij is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersoon is: Jaclyn van der Voort te bereiken via 071-5722141

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: regelingen en protocollen

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: protocol seksuele intimidatie SCOL

Klachten

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.

In de klachtenregeling vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van dit document.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 12 jaar of ouder is, dient naast de ouders ook aan de leerling toestemming te worden gevraagd. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.